HOTLINE: 0982.70.3456 - 0986.87.2222     PHÒNG KỸ THUẬT: 0922.36.2345     CSKH: 0979.58.7777
HOTLINE: 0982.70.3456 - 0986.87.2222     PHÒNG KỸ THUẬT: 0922.36.2345     CSKH: 0979.58.7777

Bảng Giá Sản Phẩm

TUẤN BLACKBERRY 
KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH 

 SẴN HÀNG KHÔNG BÁO ẢO 15/04/2021 
════════★-★-★-★-★════════

🍀 IPHONE - AIRPODS - APPLE WATCH

iPhone 12 PROMAX

🍎12 Pro Max 128G Xanh / Đen / Vàng NEW (LL): 27.500
🍎12 Pro Max 256 Xanh / Đen / Trắng / Vàng NEW (LL) : Call 0979.58.7777

iPhone 12 PRO


iPhone 12

🍎12 64G Xanh bơ 99% (LL/A) : 18.500
🍎12 64G Trắng 99% (LL/A) : 18.200
🍎12 64G Đỏ 99% (LL/A) : 17.990

iPhone 11 PRO MAX

🍎11 Pro Max 256G Đen 1 Sim 99% : 21.500
🍎11 Pro Max 256G Xanh / Trắng / Vàng 1 Sim 99% : 21.900

🍎11 Pro Max 64G Xanh / Trắng 1 Sim 99% : 19.500

🍎11 Pro Max 64G Đen 1 Sim 99% : 18.900

iPhone 11 PRO


🍎11 Pro 256 Vàng / Xanh / Trắng 99% : 18.500
🍎11 Pro 256 Đen 99% : 17.900

🍎11 Pro 64 Trắng / Xanh / Vàng 99% : 16.900
🍎11 Pro 64 Đen 99% : 16.500

iPhone 11

🍎11 64G Tím (LL/A) New : 16.200
🍎11 64G Đen (VN/A) New : 16.300

🍎11 64G Trắng / Xanh (VN/A) New : 16.500


🍎11 128G Trắng / Xanh (VN/A) New : 17.800

🍎11 64G Đen (LL/A) 99% : 13.990
🍎11 64G Đỏ (LL/A) 99% : 14.200

🍎11 64G Tím / Trắng (LL/A) 99% : 14.500

iPhone Xs Max

🍎 XS MAX 256G Đen / Trắng 99% : 13.500
🍎 XS MAX 256G Vàng 99% : 14.200


🍎 XS MAX 64G Vàng 99% (LL/A)
 : 12.900
🍎 XS MAX 64G Trắng / Đen 99% (LL/A) : 12.200

iPhone X/Xr/Xs

🍎 XR 64G Đỏ / Đen 99% : 9.500

🍎 XS 64G Đen / Trắng 99% : 9.300
🍎 XS 64G Vàng 99% : 9.700

🍎 X 64G Trắng 99% : 8.700

iPhone 8/8Plus
1
Bạn cần hỗ trợ?